Daily Archives: 28.03.2012

Rome: Fontaine de Trevi

Được bất tử hóa trong Dolce Vita, film culte của Federico Fellini (1960), đài nước Trevi chắc chắn là đài nước nổi tiếng nhất của Rome, một trong những biểu tượng được ưa chuộng nhất của Thành phố vĩnh cửu. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này