Daily Archives: 26.03.2012

Sorrento

Sorrento ở phiá đông nam Naples. Nằm trên sườn núi như trên một terrasse thiên nhiên, Sorrento trông ra vịnh Naples (Golfo di Napoli) và núi lửa Vésuve (Mt Vesuvius), Thành phố hưởng được một khí hậu đặc biệt ôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này