Daily Archives: 22.03.2012

Khả năng siêu việt và hội chứng tự kỷ

KHẢ NĂNG PHI THƯỜNG Ngày 14 tháng 3 năm 2004, Hiệp hội Động kinh Anh Quốc đã tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt tại Viện bảo tàng Lịch sử khoa học Oxford. Đây là buổi trình diễn của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này