Daily Archives: 16.03.2012

Pompei

POMPEI Nếu như thành phố Pompei đã không chịu một trong những tai họa nổi tiếng nhất của lịch sử thì có lẽ nó chỉ là một trong nhiều colonie La mã mất hút trong các ngõ ngách của lịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này