Daily Archives: 15.03.2012

Ngày về thăm Huế – Trần thị Lý / Thăm Huế rồi – ntt họa lại

Ngày về thăm Huế Mai mốt mi về thăm lại Huế, Tao gởi quà cho lũ bạn bè. Có ghé vô trường Đồng Khánh cũ, Nhớ lượm giùm tao cánh phượng nghe ! Khi mô đi qua cầu Trường Tiền,  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này