Daily Archives: 14.03.2012

Đường Chi Lăng & đường Trịnh Công Sơn ở Huế

Đường Chi Lăng 1. Vị trí con đường Đường Chi Lăng nằm trên địa bàn của ba phường Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hậu, về phía Đông Kinh thành Huế, khởi đầu từ đường Trần Hưng Đạo (tiếp giáp đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này