Daily Archives: 12.03.2012

Thời sự y học số 261 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ VÚ : DI TRUYỀN HƯỚNG DẪN NHỮNG ĐIỀU TRỊ MỚI. Những ung thư thâm nhiễm (cancers infiltrants) hay “ in situ ” + Phần lớn các ung thư phát triển từ : – những ống (canaux) (thu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này