Daily Archives: 07.03.2012

Hoa Huệ

Huệ còn gọi là dạ lai hương (thơm ban đêm) hoặc vũ lai hương (thơm lúc mưa) (danh pháp khoa học: Polianthes tuberosa), là một loài hoa đặc biệt, nở về đêm, có khả năng tỏa hương về ban đêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này