Daily Archives: 06.03.2012

Hoa Sen

Hoa sen (tiếng Phạn: padma; tiếng Nhật: renge) trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên (svayambhu). Theo kinh Lalitavistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này