Daily Archives: 05.03.2012

Thời sự y học số 260 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CÁC NHIỄM TRÙNG THỨC ĂN GIA TĂNG Sự tôn trọng vài quy tắc vệ sinh hạn chế ảnh hưởng của vài tác nhân gây bệnh. SANTE PUBLIQUE. Vào đầu tháng 12 năm 2011, CNR (Centre national de référence) des … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này