Daily Archives: 02.03.2012

Capri

Dân số 7.270 Khoảng 5 km từ đất liền ở điểm gần nhất, Capri dài 6 km và rộng 2,7 km. Ở Ý, không hiếm rằng cái tốt nhất đi bên cạnh cái tệ hại nhất. Không có nơi nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này