Daily Archives: 25.02.2012

Rome

Lucien, giáo sư khoa hùng biện (rhéteur) Hy Lạp của thế kỷ thứ hai, đã nói rằng Rome là một mảnh của thiên đàng (“ morceau du Paradis ”). Vào thế kỷ XV, nhà nhân bản toscan Gian Francesco Poggio … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này