Daily Archives: 24.02.2012

Bệnh cà chớn… – Đoàn Văn Khanh

Cà trong cái nghĩa đầu tiên của nó là một danh từ dùng để gọi một loài thực vật cho quả ăn được. Nhưng trong cái loài quả gọi là cà này cũng còn được phân biệt ra làm nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này