Daily Archives: 20.02.2012

Thời sự y học số 258 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ VIÊM CẬN RĂNG (PARODONTITE) : MỘT CĂN BỆNH LỢI RĂNG QUÁ THƯỜNG XẢY RA. 3 bệnh cận răng (maladie parodontale) 1. Viêm lợi răng (gengivite) : sự tích tụ mảng răng (plaque dentaire), cấu tạo bởi các vi khuẩn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận