Daily Archives: 13.02.2012

Chó ngao Tây Tạng

Chó ngao Tây Tạng là một loài chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này