Daily Archives: 06.02.2012

San Diego

1,3 triệu dân vào năm 2005, San Diego là thành phố đông dân nhất sau Los Angeles. Cách Los Angeles hai giờ đường, thành phố San Diego hiện nay là thành phố lớn thứ hai của Californie, nghĩa là San … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này