Daily Archives: 04.02.2012

Truyện Kiều – Nguyễn Du (phần II)

Kiều bị bán vào lầu xanh – Hoạn Thư ghen [từ câu 777 đến câu 1704]

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | 2 bình luận