Daily Archives: 03.02.2012

Truyện Kiều – Nguyễn Du (phần I)

Gia thế và tài sắc chị em Kiều – Tiết Thanh Minh Thúy Kiều gặp Kim Trọng – Cơn gia biến mối tình Kim Kiều tan vỡ [từ câu 1 đến câu 776]

Đăng tải tại Văn học Việt Nam | 1 bình luận