Daily Archives: 02.02.2012

Genève

Kích thước khiêm tốn của thành phố êm đềm này, chiếm một vị trí tuyệt đẹp bên bờ nước, tương phản với sự giàu có và tầm quan trọng của nó trên sân khấu thế giới. Nói tiếng Pháp nhưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này