Daily Archives: 31.01.2012

Vienne (2)

STEPHANSDOM (CATHEDRALE SAINT-ETIENNE) Nằm ở ngay tâm điểm của thành phố Vienne cổ, ở vào trung tâm của thành phố Vienne hiện nay, Stephansdom là công trình biểu hiện nhất của thủ đô nước Áo, là biểu tượng thật sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này