Daily Archives: 28.01.2012

Choáng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Choáng phản vệ (Choc anaphylactique) 1/ NHẮC LẠI 4 PHẢN ỨNG DỊ ỨNG QUA TRUNG GIAN MIỄN DỊCH VÀ CÁC CƠ CHẾ CỦA CHÚNG. – Loại I hay tăng nhạy cảm tức thời (immediate hypersensitivity), là sự tăng nhạy cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận