Daily Archives: 21.01.2012

Zermatt

CANTON DU VALAIS Nếu bạn chỉ được viếng thăm một canton duy nhất của Thụy Sĩ, thì đó có lẽ là Valais. Mọi người đều biết Zermatt và núi Cervin, mà tên và nhất là các carte postale đi vòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này