Daily Archives: 19.01.2012

Choáng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đầy đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến các cơ quan và các mô. Choáng cũng đã được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này