Daily Archives: 16.01.2012

Huế xưa – Nhạc Châu Kỳ, Như Quỳnh & Thành An hát

Nguyễn Nam Sơn thực hiện

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này