Daily Archives: 14.01.2012

Thời sự y học số 255 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TOXINE BOTULIQUE CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ TUYẾN TIỀN LIỆT. Ngày xưa, toxine botulique giết người. Ngày nay, độc tố này làm dịu cuộc sống của hàng trăm ngàn người, và những nghiên cứu càng ngày càng hứa hẹn. THERAPIE. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này