Daily Archives: 09.01.2012

Lyon (tiếp theo)

PRESQU’ILE Phần phía bắc của Bán Đảo là trung tâm thương mại của Lyon. Giữa Place Bellecour ở phía nam và Place des Terreaux ở phía bắc, các con đường và dinh thự được hình thành qua nhiều thế kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này