Daily Archives: 04.01.2012

Vi tảo, món ăn tương lai của chúng ta

Trong vùng Klotze của nước Đức, những người làm vườn không mang ủng mà lại mặc áo choàng trắng và cây không mọc lên từ đất mà lại ở trong các ống thủy tinh. Tập đoàn Roquette của Pháp, chuyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này