Daily Archives: 03.01.2012

Võng mạc nhân tạo – BS Nguyễn Văn Thông

ĐEM LẠI ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ LÒA Các thử nghiệm lâm sàng về võng mạc nhân tạo đã đem lại kết quả khả quan: người mù lòa đã phục hồi được một phần thị lực nhờ các mảnh cấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này