Daily Archives: 02.01.2012

Hồn ma

HỒN MA 2.0 THỰC HƯ KHÓ LƯỜNG ! Một độc giả của tạp chí Science et Avenir Junior của Pháp, có máu mê cầu hồn, đã thấy hồn ma Michael Jakson hiện lên trên màn hình cái máy tính bảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này