Daily Archives: 30.12.2011

Thời sự y học số 253 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CAI RƯỢU : GIÁO ĐIỀU KIÊNG KHEM (ABSTINENCE) BỊ ĐẶT VẤN ĐỀ. Thế giới alcoologie đang trải qua những đảo lộn lớn. Cách điều trị bệnh này có thể bị xét lại. ADDICTION. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này