Daily Archives: 29.12.2011

Cấp cứu chấn thương số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG VÀ NHIỄM TRÙNG BÀN TAY (HAND INJURIES AND INFECTIONS) 1/ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA BÀN TAY CÓ QUAN TRỌNG TRONG Y KHOA CẤP CỨU HAY KHÔNG ? Có. Hơn 16 triệu chấn thương bàn tay xảy ra mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này