Daily Archives: 20.12.2011

Viết bằng ý nghĩ

Một bộ vi xử lý hiện đại có khả năng đọc được những ký tự mà chúng ta nghĩ đến nhờ những điện cực gắn trên hộp sọ của ta.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này