Daily Archives: 02.12.2011

Kỹ thuật cấp cứu số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM ĐAU VÀ AN THẦN (ANALGESIE ET SEDATION) Jean-Louis Vincent Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Điều quan trọng là phân chia những nhu cầu thuốc an thần với những nhu cầu thuốc giảm đau. Nếu sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này