Daily Archives: 30.11.2011

Las Vegas (tiếp theo)

NHỮNG KHÁCH SẠN LỚN NHẤT THẾ GIỚI Bằng cớ của tính ưa làm lớn hoạt động mạnh (mégalomanie galopante), để tiếp đón khoảng 39 triệu du khách đến tham quan mỗi năm (trong đó 3,8 triệu đến để tham dự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này