Daily Archives: 29.11.2011

Thời sự y học số 250 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG PROFIL MỚI CỦA LOÉT DẠ DÀY Hơn 85.000 trường hợp được thống kê mỗi năm, trong khi ta nghĩ là có thể triệt trừ căn bệnh này. GASTROLOGIE. Mới chỉ cách nay 10 năm, hầu như tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này