Daily Archives: 28.11.2011

Nantes

Dân số : 550.000, thành phố đại học Nantes là thành phố náo nhiệt và thư giãn, tiếp đón 43.000 sinh viên và trong vòng 10 năm. Nantes được nâng lên một trong những thành phố trẻ nhất của Pháp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này