Daily Archives: 19.11.2011

Bình vôi

Bình vôi là một loại gia dụng để đựng vôi trong tục ăn trầu. Bình vôi thường làm bằng gốm, nhưng cũng có thể làm bằng kim loại. Ở Việt Nam bình vôi từng là một vật không thể thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này