Daily Archives: 16.11.2011

Santa Monica

Santa Monica chẳng còn là nơi nghỉ mát (station balnéaire) bé nhỏ của cuối thế kỷ XIX, cũng chẳng phải là cái “ Bad City ” mang tiếng xấu, được mô tả trong những tiểu thuyết đen (romans noirs) của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này