Daily Archives: 15.11.2011

Họa Vịnh Bái Tử Long

Ba nghìn trứng nở rạng hoàng long Hàng vạn non tiên thắt cổ bồng Bình chọn kỳ quan dòng dõi biển Đạt thành tiêu chí cháu con rồng Việt Nam hội nhập do nguồn cội Thế Giới đồng tôn tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | 2 bình luận