Daily Archives: 14.11.2011

Cảm Đề Vịnh Hạ Long

Thán phục phong quang Bái Tử Long Nhiều nơi vẫn tưởng núi tiên bồng Đá vôi thạch nhủ sinh nòi Việt Than biển hồng gai nuôi giống rồng Thế giới kỳ quan đồng tạc dạ Năm châu thắng tích khẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này