Daily Archives: 13.11.2011

San Francisco

San Francisco là một đô thị chật ních (cité compacte) với một phần lớn của trung tâm có thể được khám phá bằng đi bộ, mặc dầu nhiều ngọn đồi buộc phải bước lên một cách khó nhọc. Tuy nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này