Daily Archives: 10.11.2011

Nîmes

Thành phố cổ có được các công trình nghệ thuật đẹp nhất là nhờ những người La Mã. Hoàng Đế Auguste đã cho xây dựng các bức tường và các cổng của đô thị, mà một câu khắc trên cổng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này