Daily Archives: 06.11.2011

Cấp cứu nội thần kinh số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ (COMA) PHẦN II 1/ ĐỊNH NGHĨA HÔN MÊ. Hôn mê là một tình trạng bệnh lý trong đó bệnh nhân mất tri giác và có vẻ đang ngủ. Bệnh nhân không có khả năng đáp ứng và không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này