Daily Archives: 05.11.2011

Caen

Dân số 114.000 Nằm ở giữa đất và biển cả, Caen là một thành phố xanh (ville verte), đã biết kết hợp lịch sử của mình đồng thời hướng về tương lai. Một quá khứ ngàn năm trong đó Guillaune … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | 1 bình luận