Daily Archives: 03.11.2011

Cấp cứu nội thần kinh số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI TÂM THẦN BỊ BIẾN ĐỔI VÀ HÔN MÊ (ALTERED MENTAL STATUS AND COMA) PHẦN I 1/ HÔN MÊ LÀ GÌ ? NHỮNG THUẬT NGỮ NÀO NÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÔ TẢ TRI GIÁC BỊ BIẾN ĐỔI ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận