Daily Archives: 30.10.2011

Belem – Lisbonne

LISBONNE (4) BELEM Belem, một cửa sổ nhìn ra đại dương. Chính ở đây đã quyết định định mệnh của Lisbonne. Belem, hay “ Bethleem ” theo tiếng Bồ đào nha, là một sự tỏ lòng biết ơn ghi khắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này