Daily Archives: 29.10.2011

Thời sự y học số 246 – BS Nguyễn Văn Thịnh

I. PHÁT HIỆN PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ. Sự vỡ đột ngột của động mạch này chịu trách nhiệm mỗi năm nhiều ngàn trường hợp tử vong. HEMORRAGIE. Phình động mạch chủ gây nhiều tử vong hơn các tai nạn giao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận