Daily Archives: 25.10.2011

Cấp cứu chấn thương số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA CHẤN THƯƠNG BỤNG (PRINCIPLES OF ABDOMINAL TRAUMA) 1/ BA VÙNG CỦA BỤNG LÀ GÌ ? – Ba vùng phân biệt của bụng là xoang phúc mạc (peritoneal cavity), khoang sau phúc mạc (retroperitoneal space) và hố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này