Daily Archives: 24.10.2011

Bruxelles

LA GRANDE PLACE Trung tâm địa lý, lịch sử và thương mãi của thành phố, Grand-Place là giai đoạn đầu tiên của những du khách đến thăm viếng Bruxelles. Nhiều thế kỷ sau khi được xây dựng, cái quảng trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này