Daily Archives: 23.10.2011

Vienne (1)

Nước Áo phần lớn là một vùng lãnh thổ đầy núi non : thật vậy các dãy núi Alpes bao phủ hơn 60.000 km2 lãnh thổ. Các đèo của núi Alpes mở nước Áo về phía nước Ý và các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này